Europaparlamentets Parlameter är en opinionsundersökning om EU-invånarnas uppfattningar och kunskap kring Europaparlamentet samt frågor om EU-medlemskapet; föreställningar kring identitet, medborgarskap, prioriterade politikområden och värderingar.

Enligt Europaparlamentets särskilda Eurobarometer-undersökning är 64% av svenskarna positiva till Sveriges medlemskap i EU, en ökning på 5% på ett år. Siffran för alla EU-invånare ligger på 53% positiva till att deras land är med i EU. I alla EU-länder är andelen som anser att deras lands EU- medlemskap är positivt större än de som anser att det är negativt.

 

Hela undersökningen finns att läsa här.