Europarådet genomför just nu en enkät om näthat. Den riktar sig framför allt till unga under 30 år. Senast 22 mars vill Europarådet ha ditt svar. Enkäten finns på 24 språk.

Till enkäten