Några av Europas ledande kulturdebattörer har bjudits in att debattera. Debatten heter, Beyond markets: culture and creative industries in the Eu’s external relations. Högt uppsatta beslutsfattare, artister, akademiker, med flera kommer att diskutera hur kulturella intressen, ekonomiska intressen och sociokulturella värderingar kan sammanföras på ett meningsfullt sätt i arbetet med att förändra förhållanden i Europa.

More Europe är initiativtagare till debatten. Den samarrangeras med European Cultural Foundation, SICA (Dutch Centre for International Cultural Activities) och EUNIC Netherlands.

More Europe är en 12 månaders kampanj som ska påverka politiker och beslutsfattare att sätta kultur i centrum för EU:s externa affärer. More Europe ser på hur kultur och kreativa industrier kan bidra till kulturell diplomati och kulturella relationer. Kampanjen vill belysa vikten av kulturens i EU:s externa relationer.

Mer information om More Europe hittar du här: www.moreeurope.org/

Mer information om debatten och deltagaranmälan hittar du här: www.culturalfoundation.eu/content/join-debate-culture-and-external-relations-europe?utm_source=MailingLijst&utm_medium=e-mail&utm_campaign=26-07-2012