Europeiska Kulturparlamentet har lanserat begreppet “Sustainable Culture” under sin nionde session, som denna gång hölls i Aten. ECP diskuterade frågor som t.ex vikten av subventionerad, fristående kultur i Europas fortsatta utveckling, och dess demokratiska och humanistiska värde i vår framtid. Ett hundratal konstnärer och artister skrev på ett uppropet som förmedlas till EUs medlemsstater och till Bryssel. Du kan läsa mer om ECPs arbete här.

Athens Declaration 2010 (PDF) / (Sorry, only in Swedish)