Den tredje upplagan av Unescos världsforum om kultur och kulturindustrin hölls i Florens, Italien den 2-4 oktober 2014. Temat för forumet var kultur, kreativitet och hållbar utveckling: forskning, innovation, möjligheter.

Forumet följde de två föregående diskussionsforumen om kultur och kulturindustrin, som hölls i Monza 2009 och 2011. Diskussionerna vid Florensforumet fokuserade på behovet av att se till att kulturen uppmärksammas i internationell politik och utvecklingsstrategier, särskilt i en tid då agendan för FN:s utvecklingsprogram efter 2015 håller på att utarbetas.
Det underströks av Florens-deklarationen (the Florence Declaration) som antogs vid slutet av forumet.

Deltagarna diskuterade resultaten av specialutgåvan av rapporten om kreativ ekonomi, som publicerades 2013 tillsammans med Unesco och FN: s utvecklingsprogram (UNDP). Rapporten reflekterade över möjligheter att med kultur och kreativitet främja och uppnå en hållbar utveckling.

Diskussioner fördes kring flera viktiga ämnen:
Kultur och kreativitet: Ett dubbelt engagemang i framtiden
Kulturindustrin, sysselsättning och tillväxt
Vårda kultur för hållbar utveckling av stads- och landsbygdsområden
Kulturens kraft för ett inkluderande samhälle
Innovation, teknik och kunskap för en hållbar framtid
Nya metoder för att mäta förändring
Att investera i kultur
Florence Declaration hittar du här

Läs mer