I år firar vi Det europeiska medborgaråret 2013, som är tillägnat EU-medborgarna och de rättigheter medborgarskapet medför. Tanken är att uppmuntra dialog mellan myndigheter, samhälle och företag. Events och konferenser kommer att arrangeras runt om i Europa där diskussioner om nuvarande och framtida rättigheter för EU-medborgare kommer att hållas.

Medborgaråret ska öka kunskapen om medborgarnas rättigheter och möjligheter i EU och höja medvetenheten om hur man direkt kan dra nytta av dessa rättigheter genom att rösta i Europaparlamentsvalet .
I Sverige uppmärksammas medborgaråret bland annat genom följande aktiviteter:

•    Medborgardialog om EU 
- Göteborg, 18 feb
 – Stockholm, 15 okt

•    Mediedagarna i Göteborg, 7-8 mars

•    Europaforum i Hässleholm, 7-11 april

•    Europadagen, 9 maj

•    Almedalsveckan, 30 juni-7 juli

•    Europaparlamentsvalet 2014

.

Läs mer på www.eiv.u.se/index.php/europa-direkt/europeiska-medborgararet-2013