.

Den svenska regeringen är nöjd med utfallet av budgetförhandlingarna i Europeiska rådet, och hoppas att också Europaparlamentet ska ge sitt godkännande till rådets överenskommelse . Den totala EU-budgeten bantas något med sex procent och uppgår till 960 miljarder euro. Sveriges medlemsavgift blir 32 miljarder kronor per år, en minskning i jämförelse med avgiften på 32,5 miljarder kronor för 2012. Enligt förslaget får Sverige behålla åttio procent av medlemsrabatten, vilket innebär knappa 3 miljarder kronor per år..

Regeringen och Fredrik Reinfeldt har visserligen varit för en generell sänkning av budgetramen men har sett positivt på de förslag som innebär budgetökningar på områden som innovation, forskning och utveckling, vilka bidrar till tillväxt och stimulerar den europeiska ekonomin. Även här har förhandlingarna gått Sveriges väg och EU-kommissionär Androulla Vassiliou kan konstatera att hennes generaldirektorat för  utbildning och kultur kan få rejält utökad budget. Det nya stora programmet för skola, utbildning, forskning och innovation, YES Europe, kommer enligt Europeiska rådets förslag att få ett påslag på 40 procent jämfört med 2007-2013.

Läs mer här: www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-eu-I-fokus/Ny-EU-budget-pa-vag