EU-toppmöte i Europeiska Rådet beslutade den 23 november att skjuta upp budgetförhandlingarna till i början av 2013.

Förhandlingarna gäller EUs kommande sjuårsbudget 2014-2020.

Ledarna var inte överens om förslaget som presenterades av Herman Van Rompuy med bland annat ökat jordbruksstöd och mindre anslag till forskning.

EU budgeten utgör lite drygt 1% av den totala bruttonationalprodukten (BNP) i unionens 27 medlemsländer med totalt 1033 miljarder Euro. Programmet Kreativa Europa föreslås få en budget på 1,8 miljarder Euro. Dess kulturdel (culture strand) som är en motsvarighet till dagens kulturprogram utgör 30 % av denna summa.

Europeiska Rådet som beslutar om budgeten består av medlemsländernas stats- och regeringschefer och leds av en fast ordförande, för närvarande belgaren Herman Van Rompuy. Vid Europeiska rådets möten finns även EU:s “utrikesminister” Catherine Ashton, samt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Europeiska Rådets hemsida: www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=sv
Mer om budgetförhandlingar: www.regeringen.se/sb/d/3484/a/204432