Den 24 september samlades det Allmänna Rådet för att diskutera EU:s långtidsbudget med EU-minister Birgitta Ohlsson i spetsen. Birgitta Ohlsson driver den svenska linjen om en mer restriktiv och bättre prioriterad budget. Den 22-23 november ska det Europeiska Rådet (Ministerrådet) avsluta förhandlingarna och fatta ett slutgiltigt beslut om EU:s långtidsbudget.

Budgetförhandlingarna berör också det framtida kulturprogrammet Kreativa Europa. Kreativa Europa är en sammanslagning av Kulturprogrammet, <i>Media</i> och <i>Media Mundus </i>och den föreslagna budgeten ökar från 1,26 miljarder euro till 1,8 miljarder euro dvs 37%. Ökningen för kulturdelen i programmet är från 400 miljoner euro till 500 miljoner euro.

Kreativa Europa utgör enbart 1,5% av den totala EU budgeten och kultursektorn i Europa hoppas att Europaparlamentet och Europeiska Rådet godkänner denna höjning. Att budgetförhandlingarna avslutas i slutet på november 2012 är viktigt för att programmet ska kunna komma igång med nya utlysningar 2013.

Läs mer…
www.regeringen.se/sb/d/6707/a/199876/m/mail