Den 21 september firas den Europeiska samarbetsdagen över hela Europa. Över 40 nationer firar lokala samhällens samarbeten och relationer över landgränserna. Européer bidrar med idéer och samarbetar med varandra över nationers gränser. Vilket leder till att man bättre kan hitta lösningar på gemensamma problem. Under veckan 17-23 så kommer lokala events att äga rum runt om i Europa.

Dessa dagar är förutom ett roligt event ett utmärkt tillfälle att se hur lokala initiativ har förbättrat livssituationen för människor genom att bidra till jobb, bättre sjukvård, bättre skydd för miljön mm.

För mer information gå in på: www.ecday.eu