Europaparlamentet och EUs höga representant för utrikesfrågor, Baroness Catherine Ashton, har kommit överens om de regler och förordningar som skall gälla för EUs diplomatkår. Kåren skall vara på plats till den 1 december 2010. Syftet är att sammanföra de funktioner som krävs för att EUs utrikespolitiska mål skall kunna uppnås på ett kompetent och konsekvent sätt.
Läs mer om Europaparlamentets och Catherine Ashtons överenskommelse

Läs mer om diplomatkåren