Eva Bergquist, departementsråd på Kulturdepartementet och tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington. Hon har arbetet på Kulturdepartementet i olika befattningar sedan 2002, bl.a. som chef för Enheten för kultur och kulturskapares villkor. Eva har en lång och bred erfarenhet inom det svenska kulturlivet, bland annat har hon tidigare arbetat på Dramatens dramaturgiat och SVT Drama. Hon är utbildad statsvetare såväl i Paris som Stockholm. Eva är även författare till Framtidskommissionens underlagsrapport ”Är framtiden kulturens re-renässans?” som presenterades på på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september i år.