eva_bergqvist240x222Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Stockholms län. Tidigare departementsråd på Kulturdepartementet och  kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington. Hon har arbetet på Kulturdepartementet i olika befattningar sedan 2002, bl.a. som chef för Enheten för kultur och kulturskapares villkor. Eva har en lång och bred erfarenhet inom det svenska kulturlivet, bland annat har hon tidigare arbetat på Dramatens dramaturgiat och SVT Drama. Hon är utbildad statsvetare såväl i Paris som Stockholm. Eva är även författare till Framtidskommissionens underlagsrapport ””Är framtiden kulturens re-renässans?” .