Eva Hansen är biträdande museichef och strategisk chef vid Malmö Museer. Eva har i många år varit engagerad i frågor som rör demokratisering av museer och kulturarv. Hon har även arbetat med mänskliga rättigheter och minoriteter, till exempel i samarbete med romer, och tillsammans med Malmös första fristadsförfattare, initierat ett projekt om immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö. Eva är ansvarig för Malmö Museers internationella samarbete med bland annat Sydafrika. För närvarande ansvarar hon för att ta fram strategier för museets verksamhetsutveckling i dialog med medborgare.