Kultur Skåne har tagit fram en guide till stöd för internationellt kultursamarbete. Listan över olika finansieringskällor täcker in europeiska, nordiska, svenska och regionala stöd som kan vara aktuella för skånska kulturaktörer. Guiden har tagits fram för att kulturlivets aktörer ska få en överblick över de stödmöjligheter som finns och lätt komma i kontakt med de organisationer som fördelar stöden.

Finansieringsguiden för internationellt kultursamarbete från Skåne