FN:s internationella Fredsdag firas 21 september. Denna dag samlas människor i över 100 länder för att gemensamt verka för en fredligare värld.

Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk bjuder på Fredsdagen in till Världskulturmuseet i Göteborg kl.14-18:30.

Tillsammans med gäster från Mellanöstern och Nordafrika fyller dom dagen med seminarier, workshops, panelsamtal och fredsmingel. Intercults medarbetare Mamadou Sene kommer bl a att uppträda.

Dagen ger en inblick i olika slags fredsarbete och bjuder på gott om aktiviteter.

Hela arrangemanget är gratis.

Kom och låt dig informeras, inspireras och engageras!

För mer information besök: www.varldskulturmuseerna.se/alf

Läs det uppdaterade programmet för dagen genom att: klicka här

Gå gärna med i Anna Lindh-stiftelsens Facebook evenemang för dagen: www.facebook.com/events/107417102739412/

International website: www.euromedalex.org / UN International Day of Peace is celebrated on September 21. On this day people gather in over 100 countries to jointly work towards a more peaceful world.

The Swedish Anna Lindh Foundation offers Peace Day in the Museum of World Culture in Gothenburg kl.14-18: 30.

Together with guests from the Middle East and North Africa the Anna Lindh Foundation will fill the day with seminars, workshops, panel discussions and peace mingle.

The day provides an insight into the various peace efforts and offers plenty of activities.

The whole event is free.

Come and be informed, inspired and involved!

For more information visit: www.varldskulturmuseerna.se / alf

Read the updated program for the day: Click here

Please join the Anna Lindh Foundation Facebook events for the day: www.facebook.com/events/107417102739412/

Website: www.euromedalex.org