Fransesca Quartey är skådespelare, regissör och numera även VD och Konstnärlig Ledare på Västerbottensteatern. Hon är också medlem av Tryck – föreningen för svarta kulturarbetare. Hon ser det som en ständig utmaning att skapa mer mångfald på våra teatrar. Som teaterchef har hon en maktposition hon vill använda för att skapa inklusion och en ökad medvetenhet hos sig själv så väl som hos andra. De närmaste två åren kommer Västerbottensteatern att spela en rad olika föreställningar ämnade åt att ändra mångfaldsspektrat på och bakom scenen och i salongen.