EU-kommissionen presenterar den 18 maj sina landspecifika rekommendationer för Sverige. Rekommendationerna bygger bland annat på EU-kommissionens granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, som i Sveriges fall gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt. Rekommendationerna är en del av EU-kommissionens övervakning av den ekonomiska politiken i medlemsländerna inom ramen för den Europeiska planeringsterminen. Rekommendationerna kommer att antas av ministerrådet i början av juli.
 
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, inleder seminariet, varefter årets rekommendationer presenteras. De kommenteras avKarolina Ekholm, statssekreterare, finansdepartementet, Harry Flam, Finanspolitiska rådet och Robert Boije, Riksrevisionen.
 
Datum & Tid: 19/05,  kl. 8.15-9.15 (Vi bjuder på kaffe och frukostsmörgås från kl. 7.45)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
 
Intresserad? Anmäl dig senaste 18 maj här.
För mer information om
EU-kommissionens analys av Sveriges ekonomiska utmaningar: klicka här.
EU-kommissionens tidigare rekommendation för Sverige: klicka här.