.

Intercult samarbetar med Katarina Kyrka och Teater THEATRON!

.

Gå gärna och se ”Livet i två bitar”

.

..

www.katarinasocialaforetagande.se