10:00 – 14:00 UPCYCLING:LOPPIS med café på Katarina Församlingsgård

Inredningsarkitekten Sofia Biribakken visar exempel på upcycling, från gammalt till nytt, under dagen. En del av arbetet i Katarina Församlings Sociala Företagande.

11:00 – 13:00 BARNRYTMIK på Dramalabbet

Med musikpedagogerna Dominika Zacharuk och Ewa Nordin. Arrangerat av Polska Teatersällskapet i Sverige.

11:00 – 13:00 Konstutställning TILLVARONS SYMMETRI på Katarina Kyrka

Målaren Magnus Carlén och fotografen Arne Widman arbetar med och mot antagandet att det finns symmetri i tillvaron. Konstnärerna är på plats.

12:30 – 14:00 STADSVANDRING

Med Rune Lemon. Kvarterens fattiga och rika, häxor och bödlar, från dåtid till nutid. Mötesplats: Utanför Katarina kyrkans ingång

14:00 – 14:10 FOTOTÄVLING KATARINA KVARTERSDAG 2012-PRISUTDELNING på Europa Direkt Intercult

14:10 – 15:30 Samtal ”FRÅN FATTIGDOM TILL RIKEDOM PÅ SÖDERMALM OCH I EUROPA” på Europa Direkt Intercult

Med Pierre Schellekens, Chef för EU-kommissionen i Sverige, Tomas Lindström, Livsstegen Katarina Församling och Daniel Nordlund, Katarina församlings Sociala företagande. Fika serveras.

17:00 UngdomsföreställningenFISKEN” på Dramalabbet

Unga Tur spelar Gunnar Erikssons prisbelönta pjäs om våld, mobbing och utanförskap. För 13-19 åringar. Biljettpriser från 60 kr, boka på www.dramalabbet.com

21:00 – 01:00 Klubb OUTERNATIONAL på Södra Teatern

Södrans originalklubb och tillika världsförbättrande lördagsunderhållning, med livegig. GRATIS för alla deltagare, fråga arrangörerna efter koden under dagen.