För att kunna påvisa kultursektorns roll i andra politikområden diskuterar Sverige och EU:s medlemsstater kontinuerligt framtagningen av jämförande statistik.

Som ett första steg i framtagningen av kulturstatistik publicerade Eurostat 2011 “The Cultural Statistics in Europe pocketbook” – som en innehåller uppgifter om kulturekonomi i EU:s 27 medlemsstater.

I Sverige har Myndigheten för Kulturanalys fått i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport om hur man ska utveckla indikatorer för utvärdering av den nationella kulturpolitiken.

Redovisningen har just blivit klar och innehåller bl a analyser av kulturpolitiska indikatorer och kulturindex från andra länder samt en analys av de svenska nationella kulturpolitiska målen.

Myndigheten konstaterar att det bl a behövs en öppen dialog med kultursektorns aktörer – för att närmare bestämma vilka indikatorer som ska gälla i framtiden.

Rapporten kan laddas ner genom att klicka här.