EU skulle behöva en New Deal som får upp efterfrågan, skapar jobb och tillväxt, som minskar klyftorna och spänningarna inom och mellan länderna. Den befolkningsökningen som migrationen leder till ökar detta behov.

Läs Håkan A Bengtssons artikel i Dagens arena:

Nyss uppfattade vi EU som ett bålverk för demokrati och mänskliga rättigheter. Nu riskerar unionen att braka ihop.