Fokus ligger främst på kulturarv och på att uppnå avtal om återlämning av stulen konst. Man vill understryka kulturens värde särskilt i tider av ekonomisk kris och menar att kultur kan bidra både till ekonomisk tillväxt och social sammanhållning. Därför väljer Grekland att under sitt ordförandeskap prioritera:

1. utformandet och främjandet av en gemensam europeisk policy om kulturarv samt att inleda förhandlingar med Europaparlamentet för att uppnå avtal om återlämning av konstverk som olagligt först bort från en medlemsstats territorium.
2. att sprida information om de existerande europeiska verktyg och expertis som underlättar tillgång till och finansiering av kultur.
3.  att inkludera kultur i EU:s externa relationer med fokus på interkulturell dialog. Ordförandeskapet kommer att främja kulturella samarbeten mellan EU och Sydkorea.

Läs mer om Grekiska ordförandeskapets program
Olika kulturevenemang kommer att anordnas i Stockholm i anslutning till det grekiska ordförandeskapet. Läs mer på Grekiska Ambassadens hemsida