Ida Burén, VD Intercult, deltar i Trans Europe Halles konferens BOTTOM UP på Röda Sten i Göteborg den 27-30 september

Trans Europe Halles (TEH) är ett Europeiskt nätverk av oberoende kulturhus. I september samlar de till medlemskonferens på Röda sten i Göteborg.

Konferensen handlar om det fria kulturlivet! Ida skall medverka med en miniföreläsning om projektet Nordic Advocacy och delta i en panel om ”Vikten av nätverk för kulturaktörer med begränsade resurser”.

För mer info: www.teh.net / Ida Burén, CEO Intercult, participates in the Trans Europe Halles meeting BOTTOM UP on the Red Stone in Gothenburg on 27-30 september

Trans Europe Halles (TEH) is a European network of independent culture. In september is a member conference at Röda sten in Gothenburg.

The conference is about the independent cultural life! Ida contributes with a mini-lecture about the project Nordic Advocacy and participates in a panel on “The importance of networks of cultural actors with limited resources.”

For more info: www.teh.net