.
Studiefrämjandet och SMoK arrangerar ett gemensamt seminarium i Almedalen 2013! Under paraplyet “Kultur i Almedalen”!

Kommuner, kulturinstitutioner och organisationer har utifrån sitt politiska uppdrag barn och unga som främsta målgrupp. Alla ska inkluderas oavsett socioekonomi, normer, och stereotyper. Men varför misslyckas vi gång på gång? Hur kan alla barn och unga få del av den konst och kultur de har rätt till? Vi vill starta en diskussion om strukturella hinder, fasadsprickor, dimridåer, gatekeepers och annat vi måste våga prata om.

Johan Kellokumpu, utvecklingsledare Studiefrämjandets Riksförbund och Sofia Balic, projektledare SMoK leder ett samtal med:

.
Håkan Sandh, verksamhetschef SMoK
Tjia Torpe, förbundschef Studiefrämjandet
Ida Burén, Intercult
Johan Söderman, docent i musikpedagogik