Kulturkontakt Nord anordnar seminariet Ett interkulturellt Norden onsdag 26 november 2014  i Kulturkontakt Nords TING-sal på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors.

Talare är:
Pasi Saukkonen, CUPORE (FI)
Ida Burén, VD, Intercult (SE)
 & Bella Lawson – kultursekreterare och ansvarig för mångkulturkonsulentverksamheten, Region Västerbotten
Anna-Maria Liukko, direktør, Cultura-stiftelsen (FI)
Niels Righolt, centerleder, Center for Kunst og Interkultur (DK)
Petr Potchinchtchikov, kommunikationsiværksætter (FI)
Henrik Melius, administrerende direktør, Spiritus Mundi (SE/UK)
med Takura Matswetu (FI/ZW) – immigrationsrådgiver, Tammerfors By
& Grace Elonga (FI/CD) – ung projektdeltager, Your Choice
Kristian Meisingset, medredaktør, Minerva (NO)

Kulturkontakt Nord är en stark och innovativ nordisk kulturaktör med hela Norden som sin plattform. Kulturkontakt Nord inledde sin verksamhet 1.1.2012 genom en sammanslagning av Nordens institut i Finland (Nifin) och det tidigare Kulturkontakt Nord. Den nya organisationen är en central nordisk mötesplats i Finland. Den sprider kunskap om och intresse för Norden och verkar som sekretariat för Nordiska ministerrådets två stödprogram för kultur. Organisationen är därutöver en kontaktpunkt för nordiskt kultursamarbete och för informationen om detta samarbete i Norden och internationellt. Per Voetmann är direktör för Kulturkontakt Nord vars kontor finns i centrum av Helsingfors och på Sveaborg. Organisationen är en av Nordiska ministerrådets institutioner.