Vår praktikant under våren, Bella Ghajavand, har vi fått från Kulturverkstan i Göteborg, en projektledarutbildning som Bella beskriver snarare som en tankesmedja, där man hjälper till att forma samhällsentreprenörer såväl som kulturproducenter.

Sin akademiska bakgrund har Bella främst inom statsvetenskap och internationella relationer. Tidigare har hon jobbat bl a på Migrationsverket samt regionutvecklingskansliet i Västra Götalandsregionen, då främst med entreprenörsfrämjande och integrationsfrågor. Hon har även mångårig erfarenhet av att driva företag inom området Functional Foods med sin far som är innovatör och livsmedelstekniker.

Bella har sedan unga år arrangerat fester och spelningar, och jobbat ideellt med många musik- och filmfestivaler. Frågor som engagerar henne är allas rätt till att vara delaktiga samhällsmedborgare, såväl på hemmaplan som globalt och hon har bl a suttit i Amnestys styrelse, varit aktiv i Ship to Gaza och inom asylrörelsen. Något som oroar Bella är den växande högerextremismen i Europa och hon är övertygad om att detta bäst bekämpas genom skapande av mötesplatser och ökad interkulturell förståelse.

Stockholm är inte en helt obekant stad för denna Göteborgare men hon ser med spänning fram emot att utforska staden med nya ögon och ta del av dess rikliga kulturutbud under sin praktikperiod. / Our trainee during the spring, Bella Ghajavand, comes from Kulturverkstan in Gothenburg, a project management training that Bella describes as a think tank, which helps to shape social entrepreneurs as well as cultural producers.

She has an academic background, primarily in political science and international relations. Previously she worked for the Immigration Service and regional offices in Region Västra Götaland, primarily with entrepreneurial promotion and integration issues. She also has many years experience of running a Functional Foods business with her father who is an innovator and food technologies.

Since a young age Bella arranged parties and gigs, and worked voluntery with many music and film festivals. Questions involving everyone’s right to be an engaged citizen, both domestically and globally and she has among other things been in Amnesty’s Board of Directors, and active in Gaza and in the asylum movement. Something that worries Bella is the growing right-wing extremism in Europe and she is convinced that this is best combated by creating venues and an increased intercultural understanding.

Stockholm is not a totally unfamiliar city for this Gothenburger but she eagerly looks forward to exploring the city with new eyes and take note of its rich culture during her trainee period.