Horisont 2020 – erfarenheter från de första utlysningarna samt möjligheter framöver
Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horisont 2020 består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. VINNOVA, välkomnar dig till ett informationsmöte om delarna Industriellt ledarskap samt Samhälleliga utmaningar den 27 eller den 28 januari.