Erasmus+

Var: Skandia-Teatern i Stockholm
När: onsdagen 4 december
Lanseringskonferensen för Erasmus+ högre utbildning med fokus på utomeuropeiskt samarbete. Information om eventet finns här

Europa för Medborgarna

Var: Ungdomsstyrelsen, Medborgarplatsen (Söderhallarna)
När:
5 december kl. 14-16
Ungdomsstyrelsen bjuder in till ett informationsmöte om Europa för Medborgarna 2014–2020.
Läs mer…

Horisont 2020

VINNOVA planerar att arrangera tematiska informationsdagar i Stockholm under början av 2014. På dessa presenteras innehållet och nyheterna i de olika arbetsprogrammen för 2014–2016. Merparten av informationsdagarna 2014 kommer att webbsändas. Håll utkik efter informationsdagarna i alla regioner i Vinnovas kalendarium

Läs mer om Horisont 2020