Vi har vunnit “Scenkonstkommunikatörernas eget guldägg” – STIFFE 2012 för Intercults digitala kommunikationsstrategi. Priset delas ut av intresseföreningen Kommunikation för Scenkonst (tidigare kallad STIF). Vår kommunikationsnasvarige Vanessa Ware (till vänster i bilden) tog emot priset från styrelsemedlemmen Annica Sand, och höll en presentation om det strategiska kommunikationsarbetet.

/ We have been awarded the Swedish prize STIFFE 2012 by the organisation Kommunikation för Scenkonst (Communication for Performing Arts), for Intercult’s digital communication strategy “Intercult’s open view on the future – a vitamin injection in the cultural political landscape!”
Our communications manager Vanessa Ware (to the left in the pic) received the prize from board member Annica Sand, and held a talk about the strategic work.