Intercults Ida Burén deltar på konferensen The creative and cultural professions in the EU 2020 strategy måndag den 14 oktober som SMartEu arrangerar tillsammans med den belgiske tankesmedjan Pour la solidarité. Intercults dotterbolag SMartSe ingår i ett europeiskt nätverk av SMart-organisationer.
Konferensens program

Konferensen diskuterar olika initiativ och strategier där kulturområdet kan spela en roll i den framtida utvecklingen i Europa. En intressant betoning ligger på sociala värden, med bland annat session om Kultur och socialt entreprenörskap.