Som del av Europeiska kommissionens initiativ b.creative har en internationell tävling utlysts för unga konstnärer och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar som arbetar med social innovation. Syftet är att stödja kulturella och kreativa projekt som adresserar sociala frågor. Klicka på länken för att delta!

Läs mer här: http://bcreativetracks.com/challenge/

challenge