På onsdag den 14 september kl. 09:00 kommer den Europeiska kommissionens ordf. Jean-Claude Juncker leverera sitt årliga State of the Union-tal i Europaparlamentet. Han kommer ta fasta på det händelserika året som gått, presentera Europeiska kommissionens prioriteringar för det kommande året och ange hur Kommissionen kommer att ta itu med de mest akuta utmaningarna som unionen står inför.

State of the Union-talet kickstartar traditionellt dialogen mellan Kommissionen, Europaparlamentet och Rådet (i enlighet med Lissabonfördraget) för att förbereda kommissionens arbetsprogram 2017. Talet kommer att följas av en (oftast livlig) debatt mellan Europaparlamentarikerna. Både talet och efterföljande debatt kan ni se live här och även i efterhand.

I Europahuset i Stockholm arrangeras ett event den 19 september med anledning av Junckers tal. Håll utkik på vår webbsida här

för mer info inom kort och registrering (om du vill delta) eller se webbsändningen online. På webben finns även info om seminarium med Allan Larsson om den sociala pelaren (14 sept), Internationella Demokratidagen (15 sept) och klimatseminarium (16 sept).