Den 9 september kl. 9.00 håller EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers sitt årliga State of the Union tal inför Europaparlamentet. Han kommer att staka ut riktningen för EU-kommissionens arbete för det närmsta året. Flyktingsituationen i Europa väntas bli en av hans huvudpunkter med nya lagförslag för migrationspolitiken. Talet direktsänds och kan ses direkt via länken på Europe by Satellite.

Mer: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=09%2F09%2F2015