(verksamhetsutvecklare, Röda Korset)

Jihad arbetar med att samordna kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med Göteborg stad och övriga organisationer som leder till samordning av projektgrupper för nya mötesplatser. Eshmawi medverkar i planering, uppföljning och analys av den egna verksamheten, och bidrar samtidigt till lärande som sprider goda exempel och erfarenheter.