Intercult tipsar denna jul om Dragan Klaic´s bok Resetting the Stage.

Dragan var en mångårig medarbetare till Intercult, en god vän och en internationellt erkänd kulturexpert. Tidigt såg han teater som ett sätt att hela skadade samhällen och som ett stöd för internationella samarbeten. Hans bok kom ut efter hans bortgång förra året och lansering pågår nu i hela Europa. Boken är ett måste att läsa för alla som är engagerade i den europeiska kulturen.

Dragan Klaic argumenterar övertygande att offentligt finansierad teater tjänar mer på att hävda sin artistiska egenart och de betydande fördelar som det ger publiken, än att imitera den mycket större kommersiella motsvarigheten.

Boken lanserades i Sverige på konferensen den 6 december och finns nu att köpa på Intercult för 250 kr +moms (och eventuell frakt)

Beställ hos: iwona.preis@intercult.se