.

.

Vi på Intercult rekommenderar starkt Dragan Klaic’s bok; Resetting the Stage. Boken är ett måste att läsa för alla som är engagerade i den europeiska kulturen.

Den 6 december presenterade vi boken på konferensen: Det Europeiska Projektets Framtid – Del II.

Kommersiell teater frodas i Europa och Storbritannien. I en tid när motiven bakom subventioner allmänt håller på att omprövas så menar Dragan Klaic att det aldrig har varit så viktigt som nu för institutionsteatrarna att framhäva sin särart. I Resetting the Stage hävdar Dragan bl a att institutionsteatrarna blir mest konkurrenskraftiga genom att behålla och utveckla sin konstnärliga profil och genom att inte imitera de mer “framgångsrika” kommersiella teatrarna. Samtidigt måste de inse fördelarna som denna hållning ger allmänheten.

Dragan var en mångårig medarbetare till Intercult, en god vän och en internationellt erkänd kulturexpert. Hans bok har nu kommit ut efter hans bortgång förra året och lansering pågår i hela Europa.

Vi har möjlighet att erbjuda boken till ett lägre pris än i nätbokhandeln – 250 kr. Är du intresserad av att köpa ett eller flera exemplar – kontakta: iwona.preis@intercult.se
/ We at Intercult strongly recommend Dragan Klaic’s book; Resetting the Stage. The book is a must to read for all who are engaged in European culture.

On December 6, we presented the book at the conference: The European Project Future – Part II.

Commercial theatre is thriving across Europe and the UK, while public theatre has suffered under changing patterns of cultural consumption—as well as sharp reductions in government subsidies for the arts. At a time when the rationale behind these subsidies is being widely reexamined, it has never been more important for public theatre to demonstrate its continued merit. In Resetting the Stage, Dragan Klaic argues convincingly that, in an increasingly crowded market of cultural goods, public theatre is best served not by imitating its much larger commercial counterpart, but by asserting its artistic distinctiveness and the considerable benefit this confers on the public.

Dragan was a long time employee of Intercult, a good friend and an internationally recognized culture expert. His book has now been released after his death last year and the launch is taking place throughout Europe.

We are able to offer the book at a lower price than in the bookstores – 250 SEK. Are you interested in purchasing a copy or more – please contact: iwona.preis @ intercult.se