EU-kommisionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt första linjetal ”Tillståndet i Unionen” onsdagen 9 september 2015. Huvudtemat var den rådande flyktingkrisen. Juncker var både generös med beröm och kritik för EU-länder och andras agerande. Den tydliga linjen var att krisen kräver ett snabbt handlande och samarbete mellan EU-länderna, och påpekade att det allra viktigaste nu är att ”visa humanitet och mänsklig värdighet”.

Läs hela talet här!