EU har identifierat den nya digitala marknaden som en av sina huvudprioriteringar. Forskning visar att kulturella och kreativa näringar som bland annat levererar innehåll till digitala kanaler står för åtminstone 6 miljoner arbetstillfällen och 6 % av Europas BNP. Den digitala utvecklingen innebär enorma möjligheter att nå nya publikgrupper samtidigt som det inte är artister som får betalt för sitt arbete utan företag som äger distributionskanalerna.
KEA som är en ”EU Research Center on culture and creative industries” och en erfaren aktör på fältet med flera rapporter på sin lista med dess VD Philippe Kern riktar ett öppet brev till EU-Kommissionens ordförande. I brevet förklarar man läget och uppmanar till översynen av regleringar som kan jämna ut den nu så skeva intäktsfördelningen mellan kopierande företag som Spotify och kulturarbetare som producerar innehåll.

Brevet med rubriken ”The New Digital Age – Reshaping Europe’s Destiny” finns att läsa här