Europas kulturministrar träffades den 10–11 maj i Bryssel för att för första gången diskutera innehållet i Europakommissionens förslag till det framtida kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020. Ministrarna var mycket eniga och nådde en ”partial agreement”.

Budgeten diskuterades inte på mötet men ministrarna hade synpunkter på den tredje pelaren i programmet, det så kallade finansiella instrumentet.

Budgetförhandlingarna som påbörjas nu och beräknas bli klara under det cypriotiska ordförandeskapet hösten 2012 förs mellan Europeiska Ministerrådet (finansministrar) och Europaparlamentet.

Sveriges kulturråd i Bryssel Henrik Selin kommenterar mötet.