Konstnärsnämnden beslutade den 28 november att dela ut 670 000 kronor till 57 teater- och filmkonstnärer för utbyten och resor till 21 olika länder.

Till exempel har för ansökningarna inom teaterområdet åtta personer fått bidrag för en resa till U.S.A. för att medverka i en workshop om representation från den afrikanska diasporan inom scenområdet. Föreställningen En druva i solen och skådespelarna Kayo Shekoni, Claus Månsson och David Lenneman har uppmärksammats av Svenska ambassaden som står för inbjudan och även ett arrangemang på Swedish House i Washington.

Till verksamma inom teater fördelades totalt 376 000 kronor till 38 av 83 inkomna ansökningar. Elva resebidrag och 27 internationella utbyten beviljades.

Till verksamma inom film fördelades totalt 293 000 kronor till 19 av 56 inkomna ansökningar. 14 resebidrag och fem internationella utbyten beviljades.

Se alla beviljade bidrag:

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom teater

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom film