Projektet Kulturguiden sjösätts lördagen, den 13 oktober, kl 13- 15, med ett informationsmöte på Alby bibliotek. Då kommer Mamadou och hans kollegor att berätta om vad som händer i kulturlivet i höst. Läs mer här.

I slutet av november planeras sedan ett gemensamt utvärderingsmöte för att tanka tillbaka hur deltagarna har upplevt kulturbesöken. Den långsiktiga målsättningen är att skapa en modell som fler kommuner och/eller aktörer kan arbeta efter.

Är du intresserad av mer information och eller vill delta i projektet kontakta: mamadou.sene@intercult.se