De nästföljande sex månaderna är det Lettland som är ordförandeland i EU. Under det lettiska ordförandeskapet kommer fokus att ligga på att få till stånd en gemensam europeisk energiunion, att få telekompaketet på plats och att tydligt uppmärksamma kvinnors inflytande i EU. Vill du följa dom på twitter är det: @eu2015lv
“This is the official account of the Latvian Presidency of the Council of the European Union. The account is managed by the Presidency Communications team.”