Eastern Partnership går in i slutfasen av första perioden för kulturprogrammet. En avslutande konferens hölls i Kiev den 4–7 november, med både slutsatser från det som har varit och tankar om framtiden. En av talarna var Luca Bergamo, Secretary General at Culture Action Europe som pratade på tema Policy and Culture.
Här finns en summering av konferensen för er som är intresserade av kulturstrategier i olika regioner.