Den 22 maj besöktes Europa Direkt Intercult av Luca Bergamo, ordförande för den politiska plattformen för Arts & Culture: Culture Action Europe. Luca Bergamo presenterade de senaste nyheterna från europeiska budgetförhandlingar och CAE aktioner som syftar till att påverka de politiska besluten. Förhandlingarna- och framför allt de föreslagna nedskärningarna i den europeiska budgeten, berör i allra högsta grad kultursektorns stödprogram Kreativa Europa.

Budgeten för Kreativa Europa som Europeiska Kommissionen har föreslagit den 24 april för Europaparlamentet och Europeiska Rådet har reducerats från det ursprungliga förslaget på 1,6 miljarder Euro till 1,29 miljarder Euro.

CAE har publicerat ett uttalande där man föreslår en omfördelning av den europeiska budgeten från administrativa kostnader till områden som ger mervärde för europeiska medborgare- som kultur, konst, utbildning och innovationer. Fokus på kultur resulterar i hållbar utveckling, sammanhållning och välstånd.

CAE argumenterar också för ett snabbt beslut om Kreativa Europa så att programmet så fort som möjligt ska kunna publicera nya utlysningar.

På Europa Direkt seminariet resonerade Luca med deltagarna om en ny roll för europeiska kulturnätverk. Kulturfrågor betraktas i EU mer och mer som nationell angelägenhet men att skapa internationella nätverk är en lösning för att ta itu med begränsade nationella resurser. Dessa nätverk är idag aktiva  inom sina sektorer vilket innebär att deras roll begränsas till specifika fält. Nätverken ska i framtiden samarbeta över gränser för att påverka det offentliga rummet och ingjuta ett nytt liv i vår sköra demokrati. EU kan genom nätverk framstå som en enad kontinent.

Ladda ner och sprid CAE uttalanden i dina nätverk

31 maj: www.wearemore.eu/2013/05/creative-europe-budget-for-culture-in-danger-as-the-inter-institutional-negotiations-start

5 juni: www.wearemore.eu/2013/06/cae-call-to-reduce-costs-for-administration

“At CAE we chose to ask ourselves what can we do for our future in Europe and engage to do it.” Luca Bergamo, General Secretary at Culture Action Europe

www.cultureactioneurope.org