Culture Action Europe (CAE) mobiliserar och uppmanar alla kulturaktörer i Europa att stödja we are more kampanjen innan det är dags för Europeiska Kommissionen att presentera ett detaljerat budgetförslag för Creative Europe i december 2011. I Sverige är CAE-medlemmar, särskilt Intercult och Riksteatern, aktiva i kampanjen.

Den 29 juli offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt förslag till EU-budgeten 2014-2020. Budgeten innehåller bland annat ett mycket intressant förslag på ökade anslag till utbildning och kultur. Den nya fonden “Creative Europe” som kommissionen föreslår, syftar till att sammanföra nuvarande Kultur- och Mediaprogrammen med garantifonden för “kulturella och kreativa näringar”. Den föreslagna budgeten för det nya programmet är på 1,6 miljarder euro jämfört med nuvarande budget för de åtgärder som det ersätter – på cirka 465 miljoner.

Det europeiska nätverket Culture Action Europe bedömer kulturens förstärkta position i kommande budgetförhandlingar som mycket positiv. Härnäst väntar kampen för utveckling av operativa verktyg som tjänar behoven hos alla aktörer i kultursektorn. “Creative Europe” presenteras just nu enligt CAE som ett verktyg enbart för de kulturella och kreativa näringarna, med mål som nästan uteslutande fokuserar på den ekonomiska tillväxten. Denna snäva syn på kulturens roll väcker en massa frågor, och kommer att kräva försvarsaktioner de kommande månaderna.

Slutligen kommer Culture Action Europe att aktivt delta i strukturfondernas förhandlingar på europeisk, nationell och regional nivå, för att säkerställa att stödet till kulturen är ordentligt öronmärkt i nästa generation av strukturfonder.

Som ett verktyg att påverka Europeiska Kommissionens budgetförhandlingar  har CAE lanserat kampanjen we are more. Kampanjens manifest har redan samlat 20 000 underskrifter. Läs gärna mer om CAE respons på budgetförlaget här