Expert på kulturpolitik, Sveriges kommuner och landsting (SKL)