Idag, den 18 januari anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Internationella dagen 2017, en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller region, med ett intresse för internationella frågor. Idag deltog vi, tillsammans med Europakommissionen och Europa Direkt Ekumeniska i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) internationella dag 2017. Europa directs fokus för dagen var att informera samlade politiker och tjänstemän från hela Sverige om vår verksamhet samt även om stundande utlysningar för åren 2018-2020.

16174863_1389086024445257_453467793574904735_n