Luis Lineo är verksamhetsledare på Fanzingo sedan 2006. Fanzingo är en förening som arbetar för att skapa möjligheter för att människor i samhällets underrepresenterade grupper ska kunna göra sina röster hörda. Bland annat producerar Fanzingo varje vecka radioprogrammet www.radiofri.se i samarbete med ett stort antal SIS-institutioner. I radion får unga med erfarenhet av kriminalitet, inlåsning och droger möjlighet att berätta sina historier. Luis är i grunden sexualupplysare, utbildare och radioproducent. På fritiden är han vice ordförande för riksorganisationen Män för jämställdhet. Mer info om Fanzingos verksamhet på fanzingo.se, radiofri.se, radiototalnormal.se, queeraberattelser.tumblr.com