Ett 60-tal medlemmar deltog i Culture Action Europes första medlemsmöte för 2015. Det var ett viktigt tillfälle för utbyte och diskussion om hur man kan genomföra nätverkets strategi och bli mer slagkraftiga.

Nästa möte kommer att hållas i Aten den 21-22 september och senare i höst kommer det att hållas ett möte på Brewhouse i Göteborg 15-17 oktober. Läs mer…

Om du är intresserad av mer information om nätverkets aktiviteter kan du ladda ner arbetsplan för CAEs aktiviteter under 2015-2016.